Fotograf: IMO

Kategori: Ekonomi | Politik | Regelverk

Löner i fokus när IMO:s budget skall beslutas

När IMO:s högsta verkställande organ Rådet (Council) hade möte nyligen väckte generelsekreteraren Koji Sekimizus budgetförslag för 2014-2015 intensiv debatt. Generalsekreteraren fick bl a uppgiften att ta med sig Rådets bekymmer över eskalerande lönekostnader högre upp i FN-systemet och komma tillbaka med ett nytt budgetförslag till Rådets extraordinära möte i november.

Lågkonjunktur, finanskris och  hårt pressade sjöfartsmarknader ger självfallet också konsekvenser för IMO. Sekimizus budgetförslag på totalt GBP 90.07 miljoner, motsvarande ungefär 900 miljoner kronor, fick i stort godkänt, men personalkostnaderna som utgör nästan 75 procent av budgeten, stack många medlemsnationer i ögonen.

Framförallt är det svårt för många att svälja att redan höga löner inom FN-administrationen fortsätter att räknas upp när många nationer frusit lönerna för offenliganställda med anledning av krisen.

Förmånerna för FN-anställda är generösa. För anställda på mellanchefsnivå ligger lönen generell idag i spannet USD 67.000 – 106.000 oavsett var man är stationerad. Om stationeringen innebär flytt utomlands är de allra flesta skattebefriade och betalar i stället en ”skattemotsvarighet” på cirka 28 procent till FN. Men på grundlönen kommer ett tillägg som är baserat på kostnadsbilden på stationeringsorten. Förra året var detta tillägg cirka 77 procent i London där IMO har sitt högkvarter.

Till detta kommer sedan andra tillägg som hyresbidrag och utbildningsbidrag för medföljande barn samt ett socialt trygghetspaket med sjuk- och pensionsförsäkring.

Effektiviseringsprocessen pågår inom organisationen där bl a nio underkommittéer skurits ned till sju och får nya namn från årsskiftet. De tre underkommittéerna Fire Protection (FP), Stability and Load Lines and on Fishing Vessels’ Safety (SLF) samt  Design and Equipment blir två: Ship Systems and Equipment (SSE) samt ShipDesign and Construction (SDC). Safety of Navigation (NAV) samt Radiocommunications and Search and Rescue (COMSAR) läggs samman till en: Navigation, Communications and Search and Rescue (NCSR). 

Underkommittén Flag State Implementation (FSI) byter namn till Implementation of IMO Instruments (III) medan Standards of Training and Watchkeeping (STW) lystrar från årsskiftet till namnet Human Element, Training and Watchkeeping (HTW). Bulk Liquids and Gases (BLG) får heta Pollution Prevention and Response (PPR) samtidigt som delegaterna i Dangerous Goods, Solid cargoes and Containers (DSC) i fortsättningen får leta efter sammanträdesrummet för Carriage of Cargoes and Containers (CCC).

För att effektivisera arbetet pågår också utvecklingen av en prioriteringsmodell för att använda resurserna på bästa sätt. Denna skall vara klara och presenteras i början av nästa år.

Parallellt arbetar man inom IMO med ett arbete som skall leda till en enklare tillvaro för sjöfarten genom en översyn av de administrativa bördor regelverket medför. En undersökning där näringen får ge sin syn på vilka regler som är onödiga, oprportionerliga eller föråldrade pågår fram till slutet av oktober och ett förenklingsförslag skall läggas fram nästa år.

Rådet beslöt också att ge årets pris för exceptionellt mod till sjöss till två amerikanska ytbärgare som räddade 14 människor från en haverist i orkan samt postumt till kinesen Jinguo Yang som förlorade sitt liv när han försökte rädda en nödställd efter en kollision.