Loksa Shipyard får stororder

Loksa Shipyards ägare Odense Steel Shipyard och den grekiska koncernen Carras Hellas Group har slutit avtal om en serie bulkfartyg om 180.000 ton dödvikt. Loksa Shipyard ska inom ramen för avtalet bygga metallkonstruktioner för sitt moderbolag och det garanterar varvet full beläggning till och med 2009. Samtidigt har det estniska varvet ett eget samarbete med Aker Yards i Finland som gäller byggnation av skrovsektioner för Tallinks nya färja som blir systerfartyg till Galaxy.För att klara av de stora beställningarna behöver Loksa Shipyard utöver sina 700 anställda också hyra in arbetskraft från andra estniska företag och från Ukraina.