LNG-terminal till södra Finland

Gasum utreder möjligheterna att bygga en importterminal för LNG i Ingå eller Borgå för EUR 200 till 400 miljoner. Den slutliga kostnaden beror på terminalens dimensionering och genomförande. Dess kapacitet skulle motsvara 25 till 50 procent av dagens LNG-konsumtion i Finland. Åbo hamn har också tecknat intentionsavtal med Gasum Oy om att uppföra en LNG-tank för lagring och distribution i hamndelen Pansio. Initialt är målsättningen att införa LNG som drivmedel på de passagerarfärjor som sköter trafiken inom Skärgårdshavet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.