Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Regelverk | Utbildning

LNG-simulatorer till skolorna

Sjöfartsutbildningarna i Chalmers och Kalmar har köpt in varsin simulator till sina LNG-kurser. Simulatorerna kommer att vara i drift efter årsskiftet.

Enligt Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjöfartshögskolan i Kalmar, har de bägge skolorna köpt in samma simulatormodell från norska Kongsberg.

Premiär i mars

– Förmodligen kommer simulatorn att för vår del vara installerad, testad och klar att tas i drift någon gång i mars, säger Ted Bågfeldt och fortsätter:

– Det är ett nyutvecklat program som kostat ganska mycket pengar och där vi förhandlat fram inköpspriset gemensamt, men det hade inte kunnat finansieras utan ekonomiskt stöd från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Kurs i bunkring

Allt fler fartyg drivs av LNG och från och med årsskiftet träder den nya så kallade IGF-koden i kraft, vilken kommer att reglera certifikat för personal som arbetar ombord på LNG-drivna fartyg. Både på Chalmers och i Kalmar ger man därför redan idag kurser i LNG-hantering, men i och med de nya simulatorerna kommer skolorna att kunna erbjuda ännu fler kurser:

– För vår del har vi i nuläget en kurs i LNG-hantering för nautikerna som rör själva lasthanteringen av LNG:n, men framåt våren kommer vi tack vare den nya simulatorn också kunna ge en kurs i LNG-bunkring för sjöingenjörerna, säger Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Kompletteras

Även på Chalmers ger man i nuläget en kurs i LNG-hantering, men också där kompletteras nu denna kurs med en kurs för simulering av bunkring. 

– Vi kan nu ge en certifikatsgivande kurs enligt det kommande regelverket för LNG-drivna fartyg, säger Henrik Pahlm, avdelningschef vid Chalmers institution för sjöfart och marin teknik, där man uppger att mjukvaran som kommer att levereras i början av nästa år i första skedet kommer att hamna i desktopmiljö i simulatorn Technical Operations Studio, och på sikt även i Engine Operations Studio.