LNG-industrin drabbad av bemanningsproblem

En undersökning av bemanningssituationen för SIGGTO:s medlemmar (The society of International Gas Tanker and Terminal Operators) som genomförts av shippingrekryteraren Faststream visar på allvarliga problem inom LNG-industrin. 58 procent av de svarande säger att bemanningen är en stor utmaning.– Antalet lediga platser inom den landbaserade LNG-sektorn ligger på en rekordnivå och vi förutser att siffrorna kommer fortsätta att växa. Arbetsgivarna möter konkurrens om kompetensen, inte bara från direkta konkurrenter, utan från banker och kraftbolag som behöver folk med specialistkompetens, sa Faststream vd Mark Charman vid en SIGGTO-konferens i Brunei i förra veckan.