Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | Regelverk

Viking Line tittar på både LNG och scrubber

Viking Line utesluter inte möjligheten att konvertera en del av sina befintliga fartyg för drift med LNG som ett alternativ till scrubberinstallation. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] scrubberinstallation. 

Sporrad av de goda erfarenheterna av LNG-driften på Viking Grace utreder Viking Line nu möjligheterna att konvertera ett eller kanske till och med flera av sina befintliga fartyg för drift med LNG.

– Alla lösningar på Viking Grace som har med gasen att göra har visat sig överträffa förväntningarna. Det har varit en succé i detta avseende, säger direktör Kari Pihlajaniemi vid Marine Operations på Viking Line till Sjöfartstidningen.

En konvertering av befintligt tonnage för användning av LNG som bränsle enligt Viking Grace-koncept är emellertid inte problemfritt.

– Det innebär en enorm utmaning i de äldre fartygen, men till exempel i Viking XPRS, som redan en längre tid haft olika tester på gång, är det definitivt en möjlighet att ta i beaktande, bekräftar Pihlajaniemi.

Trots detta anser han inte att det skulle vara helt uteslutet att även äldre fartyg skulle kunna konverteras för LNG-drift.

– Tekniskt är det möjligt att konvertera motorerna och det innebär att vi bör titta på hur mycket gastanken väger och det är där den stora utmaningen ligger. Frågan är var man på till exempel Amorella kan placera en sådan gastank. Det är både en stabilitets- och intern logistikfråga.

Closed loop

Närmare till hands ligger kanske därför att installera scrubberanläggningar på de äldre fartygen. Kari Pihlajaniemi berättar att Viking Line har valt en strategi inför 2015 där man har tre olika alternativ för att uppfylla svaveldirektivet. Förutom en konvertering till LNG-drift är ett alternativ att installera scrubber för rening av avgaserna från svavel, vilket bland annat kräver att man tittar på fartygens stabilitet, tankar och utrymmen. Det tredje alternativet är att inte göra någonting och istället satsa på att använda lågsvavlig gasolja och eventuellt optimera rutterna för bättre bränsleekonomi.

– För närvarande undersöker vi möjligheterna till LNG-drift eller installation av scrubber för alla våra fartyg, med undantag för det äldsta som är Rosella, berättar Pihlajaniemi.

Han säger att en del av strategin är att bekanta sig med de olika tekniska scrubberlösningarna på marknaden och på vad de olika leverantörerna kan erbjuda. 

– Torrscrubber passar inte i vårt koncept på grund av att de kräver mycket utrymme och är logistiskt besvärliga.

Däremot säger Pihlajaniemi att Viking Line ingående har undersökt den teknologi som Wärtsilä Hamworthy står för och att den passar rederiet bra.

– Open loop havsvattenscrubbers passar bra på stora hav men inte i känsliga områden som Skärgårdshavet och Östersjön. Vi har därför koncentrerat oss på closed loop. Det betyder att tvättvattnet, som kan vara havs- eller färskvatten, efter att ha renats för att uppfylla vissa gränsvärden kan pumpas iland. 

Vill lämna vattnet iland

Viking Line lämnar idag allt grå- och svartvatten för behandling iland och hoppas på att kunna göra lika med avfallsvattnet från svavelreningsprocessen.

– Vår målsättning till 2015 är att de kommunala verk som behandlar avloppsvatten även ska ta hand om tvättvattnet. Denna diskussion pågår fortfarande eftersom vi inte har haft några referensvärden att presentera.

För att reningsverken ska ta hand om avloppsvattnet krävs att det uppfyller vissa gränsvärden för tungmetaller.

– Om de inte kan ta emot tvättvattnet är ett alternativ att pumpa det renade vattnet i Ålands hav, vilket är ett koncept som godkänts av både IMO och miljömyndigheterna, säger Pihlajaniemi.

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]