Fotograf: Pawel Flato

Kategori: Forskning | Politik

Ljusglimtar i proposition

Regeringens forskningsproposition, som presenterades i går måndag, rymmer flera positiva inslag för sjöfarten – till exempel satsningarna på samverkansprogrammet ”Nästa generations resor och transporter”.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]esor och transporter”.

Forskningspropositionen presenterar regeringens syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv och med särskilt fokus på satsningar mellan 2017 och 2020.

Triple helix-perspektiv

I propositionen nämns att prioriterade utmaningar bland annat omfattar klimat, miljö, hälsa, ökad digitalisering och ett hållbart samhälle. Något som Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse, ser som en fördel för sjöfarten. Likaså propositionens fokus på samverkan mellan högskolan, näringsliv och samhälle, som enligt Åsa Burman synkar väl med Lighthouse uppdrag som nationell plattform och tvärvetenskapligt maritimt kompetenscenter. 

– Vi har stora förväntningar på att det verkligen kommer hända saker inom de här områdena och det är väldigt positivt med det triple helix-perspektiv som genomsyrar propositionen. Samverkan mellan industri, akademi och institut och samhälle är väldigt viktig, säger hon till Sjöfartstidningen. 

”Hållbara maritima näringar”

Regeringen vill se en förstärkning på några strategiska innovationsområden, bland annat fördelat på fem samverkansprogram. Sjöfarten ingår i samverkansprogrammet ”Nästa generations resor och transporter” och ses som en viktig del för att kunna möta samhällsutmaningar såsom sysselsättning, miljö- och hälsopåverkan och klimatförändringar. Till exempel nämns i propositionen: ”Regeringens mål är att Sverige ska ha konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Samverkan för en stark svensk sjöfart är viktig för regeringens ambitioner att öka den svenska exporten till nya tillväxtmarknader.”

Marinteknik

– Det är jätteviktigt med en stark svensk sjöfart som är både konkurrenskraftig och hållbar. Det finns också många marintekniska företag som huvudsakligen exporterar sina produkter och som är stora på världsmarknaden. De är en viktig del av den maritima sektorn och FoI-satsningar måste även inkludera dessa verksamheter, säger Åsa Burman.

Testbäddar

Regeringen efterlyser även fler testbäddar i verkliga miljöer inom transportsektorn.

– Sjöfarten efterlyser testbäddar och det är roligt att regeringen i propositionen lyfter fram transportsektorn som ett viktigt område där testbäddar kan spela roll. Vi står i startgroparna för att få testa den autonoma tekniken för en svensk satsning på smarta fartyg, säger Åsa Burman.

Sjöfartens framtid

Hon tycker även att det ska bli jätteintressant att se vad man lägger in i regleringsbreven för de olika myndigheter och hur man ska effektuera forskningspropositionens intentioner och den maritima strategin som kom förra året.

– Vi har också stora förhoppningar på den separata energiforskningspropositionen som kommer snart eftersom energieffektivisering, fartygsbränslen och framdrivning är avgörande frågor för sjöfartens framtid, fortsätter Åsa Burman.

Högre basanslag

Rikard Engström, vice vd på Svensk sjöfart, tycker att det finns positiva delar, även om han efterfrågar lite mer tydlighet. 

– Jag tycker det är bra att basanslagen för universitet och högskolor höjs med 1,3 miljarder kronor till 2020 och jag tror det är bra att man har ett tioårsperspektiv i propositionen.

Globalt perspektiv

Men han tycker också det är viktigt att möjligheten finns att testa forskningen. I budgetpropositionen för 2017 beräknar regeringen att Vinnovas anslag för testbäddar ökar med 75 miljoner kronor 2018 och med ytterligare 25 miljoner kronor 2019. 

– Sen måste dessa testbäddar bli tillräckligt konkreta och med regelverk som man måste förhålla sig till, säger Rikard Engström och fortsätter:

– Jag gillar att man trycker mycket på samverkan mellan olika partner, det lyfter projekten ytterligare, säger han och tillägger att det även är viktigt att ha ett globalt perspektiv på forskningen.   

Här är länk till forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.

Läs även Ulf Svedbergs blogg om propositionen. 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]