Ljumt intresse i bilindustrin för miljöanpassade sjötransporter

En fartreduktion på två knop skulle innebära fyra dagars längre resa mellan Asien och Europa för ett biltransportfartyg och samtidigt minska bränsleförbrukningen med 17 procent och CO2-utsläppen med 21 procent per transporterad bil. Det berättade Arild B Iversen, koncernchef på Wallenius Wilhelmsen Logistics, på ro-ro-mässan i förra veckan i Göteborg. Intresset för mer miljöanpassade sjötransporter har dock varit ljumt hos industrin. I februari lanserade WWL ett långsammare transportkoncept, men enligt Iversen har ingen kund nappat. Bara tio procent av kunderna, däribland Landrover och Jaguar, frågar efter miljökriterier vid upphandling av transporterna.WWL är en föregångare på miljösidan som förra året bl.a. spenderade omkring 30 miljoner dollar extra på lågsvavlig bunkerolja.