Erik Thuns Nossan på väg upp till Vänern genom slussarna i Trollhättan.

Fotograf: Magnus Hägg

Kategori: Hamn/Logistik | Tank | Torrlast

Livlig debatt om Vänersjöfarten

Under veckan har debatten om Vänersjöfartens framtid tagit fart i våra kommentatorsfält. Trafikverkets utredning såg två möjliga vägar för Trollhätte kanal – satsa eller lägg ner.

Signaturen Peter skriver att: ”Om det ska vara kvar godstrafik på Vänern så tycker jag att kraven på fartygens skick och säkerhet bör vara betydligt högre. Det ska vara nolltolerans på alla utsläpp.”

Bertil Arvidsson som länge kämpat för ökad trafik på Göta älv och Vänern är nöjd med vad som konstateras i Stråkutredningen: ”Med nya slussar konstaterar stråkutredningen att det tillkommer nya arbetstillfällen inom industrin i regionen då transport-kostnaderna minskar, utan sjöfart ökar kostnaderna rejält och konkurrensförmågan för industrin minskar.”

Bakom signaturen Fartygsinspektören döljer sig åsikter som tål att tänkas på: ”Hmm, 1,9 miljoner ton som transporteras idag per båt. Och 3,9 miljoner ton som skall transporteras år 2030. Hur många lastbilar blir det?”

Gå direkt till kommentarerna här.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.