Fotograf: Chalmers

Kategori: Säkerhet | Utbildning

Livbåt klarade inte säkerhetskrav

En övningslivbåt hos Chalmers har enligt utförda tester visat sig vara undermålig och inte uppfylla säkerhetskraven. Nu tas ärendet vidare till EU-kommissionen.

Livbåten ifråga är en däverthängd så kallad ”totally enclosed lifeboat” från det norska företaget Harding med typbeteckningen LBT 525 C. Båten är licenstillverkad i Kina, har plats för 25 personer och köptes in till Chalmers för två år sedan.

– Tyvärr visade det sig ganska tidigt att livbåten var undermålig, säger Mats Isaksson, tekniklektor på Chalmers institution för sjöfart och marin teknik.

Lutade för mycket

Ett första stabilitetstest genomfördes därför i somras för att se hur mycket båten krängde vid ett visst moment och en viss kondition, där det visade sig att båten krängde mer än tillåtet.

– En dörr befann sig delvis under vattenytan. Det kan leda till att båten sjunker, säger Mats Isaksson.

Därefter gjordes ytterligare ett test i augusti, då fartygsinspektören Martin Lundberg från Transportstyrelsen närvarade och kunde intyga att testet gick rätt till och livbåten inte uppfyller kraven på stabilitet vid ojämn belastning.

– Lutningen får vara högst 20 grader och här lutade livbåten 43 grader. Tröskeln låg under vattenytan och risken är då att båten slår runt, säger fartygsinspektören Martin Lundberg och berättar att testet utfördes genom att säckar med vatten lades i ena sidan av livbåten.

Rattmärkt i Kina 

Till saken hör att livbåten ifråga är testad och rattmärkt av ett så kallat anmält organ som i det här fallet utgörs av Bureau Veritas i Shanghai – vilket är fullt logiskt med tanke på att båten som tidigare nämnts är tillverkad i Kina. Rattmärkningen, som är en motsvarighet till den sedvanliga CE-märkningen, innebär i detta fall att den aktuella produkten blivit typgodkänd för användning på EU-flaggade fartyg – och enligt Mats Isaksson högst sannolikt också på USA-flaggade fartyg till följd av avtal mellan EU och USA – och inte behöver godkännas separat.

– Nu är det ju skyddsstopp på livbåten hos Chalmers, men det är klart att man befarar att det kan finnas brister hos andra produkter från det anmälda organet, säger Martin Lundberg och berättar att ärendet med livbåten nu skickas vidare till EU-kommissionen.

Kan finnas globalt

– Om de befarar att den här typen av livbåt inte uppfyller kraven kan de förstås ta ärendet vidare. Det återstår ju att se om den här Chalmers-livbåten är unik eller om det finns fler. Min gissning är dock att den inte finns på särskilt många svenska fartyg, säger fartygsinspektören Martin Lundberg och slänger samtidigt in en brasklapp:

– Det är klart, under de senaste 10-15 åren har ju många svenska fartyg byggts i Kina och då utrustats med Kina-byggda livbåtar. Därför tycker jag att man ska se allvarligt på det här. 

Enligt Martin Lundberg är det dock större möjlighet att den aktuella livbåtstypen finns på icke-svenska fartyg.

– Men exakt på vilka fartyg den här livbåten finns vet nog bara tillverkaren och respektive rederi. Och vet man som svenskt rederi med sig att man har den här livbåten på sitt fartyg får man gärna ta kontakt med oss, så kan vi inspektera den.

”Orolig” 

Även Mats Isaksson, tekniklektor på Chalmers institution för sjöfart och marin teknik, oroar sig för att det kan finnas såväl andra livbåtar som andra produkter som godkänts av det kinesiska anmälda organet.

– Jag är orolig inte bara för livbåten i sig, utan för själva certifieringen och godkännandet som det anmälda organet utför. Det finns ju förstås mängder med marin skyddsutrustning där ett anmält organ utför rattmärkningen, så som har skett här.