Litet lastfartyg kapat

I helgen kapades ett mindre lastfartyg 60 sjömil söder om Oman. Det kapade fartyget har nu ändrat kurs mot Somalia. Enligt mediauppgifter rör det sig om Antigua och Barbuda-flaggade lastfartyget Charelle, 2.800 brutto. Tradex Marine Ltd, Nya Zeeland, har management av fartyget.