Liten minskning i färjetrafiken

Knappt 27 miljoner passagerare transporterades under 2006 med färjor tillhörande rederier i Passagerarrederiernas förening. Det är en minskning med sex procent från året innan men en ökning med fyra procent jämfört med 2001. Av de 27 miljonerna passagerare var 11,6 utländska medborgare, i praktiken var det 5,8 miljoner individer eftersom en tur och returresa räknas som två passagerare.Färjetrafiken till Lettland ökade med 478 procent, Polen ökade 8 procent. Finland, Åland och Danmark minskade mest. Totalt transporterades 2006 1,7 miljoner lastfordon och godsvagnar, en ökning med fyra procent, 4,3 miljoner personbilar och 64.000 bussar.