Fotograf: Göteborgs hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Liten andel ryskt gods hanteras i Göteborg

Gods från Ryssland utgör endast en halv procent av allt gods som hanteras i Göteborgs hamn.

I Göteborgs hamn, Skandinaviens största, hanterades förra året 161.000 ton gods från Ryssland. Produkterna utgjordes framför allt av importerad råolja (cirka 150.000 ton), raffinerade petroleumprodukter, kemiska produkter, gummi och plast. Någon gas från Ryssland hanterades inte i Göteborgs hamn förra året.

Av de totalt närmare 40 miljoner ton gods som hanteras i hamnen varje år utgör det Rysslandsorienterade godset mindre än 0,5 procent, uppger hamnen i ett pressmeddelande.

Färre än 1.000 containrar importerades från Ryssland förra året, och samtliga var tomcontainers. Inga containrar gick på export.

Vad gäller fartygstrafiken till Göteborg hade enligt hamnen tre avgående fartyg från Göteborgs hamn förra året en rysk hamn som nästa destination. Tio fartyg kom direkt från en rysk hamn, medan två fartyg med rysk flagg anlöpte hamnen.

Följer regeringens beslut

– För närvarande finns inga inbokade anlöp från Ryssland eller av fartyg med rysk flagg, uppger Stefan Strömberg, pressansvarig på hamnen för Sjöfartstidningen.

Någon egen policy gällande upprätthållande av sanktioner har inte Göteborgs Hamn.

– Vi följer regeringens beslut i den frågan, säger Stefan Strömberg.

Sverige har valt att följa resten av EU i den frågan, och i veckan röstade EU-parlamentet för ett förslag att stänga ute ryska fartyg från europeiska hamnar. Det är nu upp till ministerrådet att ta ställning.

Det är försäljningen av olja och gas som utgör Rysslands stora inkomstkällor, men den svenska importen har minskat kraftigt de senaste åren.

2018 importerade Sverige rysk råolja till ett värde av drygt 28 miljarder kronor, jämfört med knappt 7 miljarder under 2021, en minskning med 76 procent. Det visar siffror från Kommerskollegium. Samma kraftiga nedgång syns mätt i volym.

– Historisk sett har vi importerat en stor andel råolja från Ryssland, men nu köper Sverige större andel råolja från Norge. Även om vi sett den ryska andelen minska under flera år är det framför allt 2020 och 2021 som vi ser en drastisk avtrappning, säger Petter Stålenheim, ämnesråd på Kommerskollegium, i ett pressmeddelande.

Har stoppat import

2020 utgjorde importen av rysk råolja endast cirka fem procent av Sveriges totala råoljeinköp.

Drivmedelsbolaget Preem, som har hamn i Brofjorden, har beslutat att avvakta all import av råolja från Ryssland. Bolaget skriver på sin hemsida att man de senaste åren har minskat exponeringen mot Ryssland som i dagsläget är låg. Import av rysk råolja utgjorde 2020 cirka 7 procent av Preems totala råoljeinköp. 

– Vi har ju under flera år minskat importen av den ryska oljan, och nu sker det inte alls. Det var en leverans i slutet av februari men det var något som var köpt i december, så det sker inga köp från Ryssland längre, säger Tryggve Bengtsson, chef för sjöfarten på Preem.