Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Folk/företag | Säkerhet

”Lite som Internets början”

”Det är väldigt komplicerat, men det är också det som gör det så säkert.” Erik Möller, Business Intelligence Manager på Stena Bulk, förklarade på Svensk Sjöfarts frukostseminarium vad blockchain egentligen är och varför man valt att satsa på det.  

Att förklara vad blockchain är och hur det fungerar är inget man gör på en eftermiddag. Men det gäller att inte stå utanför, poängterade Erik Möller vid tisdagens frukostträff.

– Vi måste förbereda oss så att vi kan möta utvecklingen. Så fort vi ser en förändring så måste vi agera. Jag tror samarbete är nyckeln för att möta dessa utmaningar, såväl inom bolaget som med andra aktörer.

Det är också förklaringen till att Stena Bulk tillsammans med MIT (Massachusetts Institute of Tecknology) under våren har gjort en utredning om blockchain för att utvärdera dess påverkan på Stena Bulk och tanksjöfarten. 

Distribuerad lagring

För att förklara vad blockchain egentligen är börjar Erik Möller med att redogöra för hur digital information kan lagras i dag. Det vanligaste är centraliserad lagring, där det finns en server på ett ställe och där alla trafik går in till servern. Vilket är ofta förekommande hos till exempel banker. Det andra exemplet är decentraliserad lagring, där Erik Möller drar liknelser till Stena Bulk med servrar på olika platser i världen, som Göteborg, Houston och Singapore. Alltså med ett fåtal servrar eller punkter som hänger ihop.

– Det tredje alternativet, som nyttjas för blockchain, är distribuerad lagring, där informationen finns hos alla involverade. Detta gör systemet otroligt stabilt eftersom man kan ta bort en punkt eller aktör i hela kedjan utan att helheten påverkas. Till skillnad från till exempel en bank där det får stora konsekvenser om den centrala servern skulle fallera.

Krypteringsnyckel

Men det viktigaste i blockchain-systemet är själva krypteringsnyckeln för informationen, en så kallad hash.

– Ska man till exempel föra över ett kontrakt via blockchain så har man kontraktet i sitt ursprungliga format och då genereras en hash i form av några siffror för kontraktet. Alla aktiviteter som görs i kontraktsflödet blir synliga för alla och skulle något göras som inte är förutbestämt så bryts kedjan.

Erik Möller nämner att det finns flera fördelar med distribuerade system. Allt som händer i kedjan är spårbart och visuellt och det går inte att störa kedjan tack vare krypteringsnyckeln.

– Fördelar för oss inom tanker-segmentet är att vi får access till rätt data i rätt tidpunkt. Informationen lagras säkert och vi behöver inte oroa oss för om vi kan lita på vår motpart eller inte.

Två vägar

Erik Möller nämner att det också finns möjligheter att använda blockchain för endast vissa delar av kedjan.

– Det finns två vägar att gå; antingen använder man hela kedjan, som bland annat Maersk och Walmart har gjort, eller så kör man aktivitetsbaserat, det vill säga att man tar en eller flera delar av kedjan. Fördelarna med det sistnämnda är att man snabbare får ett resultat och kan testa det snabbare. Nackdelen är att det kan bli dyrt med många små delar.

De stora utmaningarna som Erik Möller ser med blockchain är att det i dagsläget inte finns någon standard; IBM jobbar till exempel med ett system och Microsoft med ett annat. 

– Det är lite som i Internets början då det fanns kanske 15 webbläsare. Implementeringen är den andra utmaningen, det krävs mycket kunskap hos alla aktörer och IT-infrastrukturen kostar mycket. Eftersom blockchain inte används i någon större utsträckning på marknaden i dag så går det också att diskutera pålitligheten och säkerheten.

Gör informationen digital

Erik Möller rekommenderar andra företag som är intresserade av blockchain att först se till att all information på företaget är digital. 

– Det är det första man bör säkerställa. Titta även på de problemområden som man upplever att företaget har i dag, det går till exempel att lösa ett säkert kontraktsflöde med andra tekniker än blockchain. Hör även med andra aktörer om de är intresserade av blockchain.

Stena Bulk har nu, med utredningen som grund, startat ett projekt tillsammans med MIT hur man kan hantera själva kontraktshanteringen med hjälp av blockchain.

– Jag tror hårt på blockchain, men det tar sin tid. Men när det väl blommar ut måste man vara förberedd. Och ur ett samhällsperspektiv är lilla Sverige väl förberett. Det märker man när man reser utomlands.