Litauiskt fartyg straffas för oljeutsläpp

En domstol i Marseille har dömt Baltnautic Shipping till EUR 600.000 i böter för ett oljeutsläpp orsakat av rederiets lastfartyg Eurika. Rederiet har överklagat domen. Enligt domen skedde det aktuella oljeutsläppet den femte juni, den 13 oktober kvarhölls fartyget och krävdes på EUR 1 miljon i borgen.– Fartyget fick lov att segla vidare efter att summan minskats till EUR 500.000 och vi betalat det. Från juni till oktober fick vi ingen information överhuvudtaget om att vårt fartyg hade läckt olja, säger rederiets vd Andrej Vishnevskiy till SST.För att styrka oljeutsläppet användes fotodokumentation från spaningsflyg. Men myndigheterna tog ingen kontakt med fartyget eller upphämtade oljeprover. Fartyget anlöpte franska hamnar vid sex tillfällen innan det slutligen kvarhölls.– Det är Frankrikes nya miljölag som möjliggör oproportionerliga straff på såna här händelser som saknar egentlig bevisning. Det räcker endast med fem liter bränsle för att skapa en tunn oljefläck, som den vi såg på bilden, säger Andrej Vishnevskiy.Eurika (ex Willeke), 1.420 DWT, byggdes 1983. Baltnautic Shipping äger eller opererar 16 fartyg med liknande dödvikt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.