Litauisk linjeoperatör öppnar kontor i Sverige

Det litauiska feederrederiet Kursiu Linija öppnar kontor i Sverige och inleder anlöp i Åhus, som får förbindelse med Hamburg, Bremerhaven och Klaipeda. ”Passaden” på 374 TEU och ”Atlantic Comet” på 510 TEU sätts in i trafiken. Rederiet har sju feederfartyg som årligen hanterar cirka 140.000 TEU mellan Klaipeda, Liepaja, Kaliningrad, Gdansk, Teesport, Ipswich, Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven och nu Åhus.