Litauen och Ryssland sluter avtal för inre vattenvägar

Litauen och Ryssland har slutit avtal om fartygstrafik i Kuriska viken och de inre vattenvägarna i Litauen och Kaliningrad-området. Parterna ska skapa en gemensam kommission för att förverkliga avtalet. Avtalet gäller fem år och ger fartyg från båda länderna lika stor rätt till passagerar- och lasttrafik, hamnanlöp och hamnavgifter. Samtidigt krävs att båda sidor gemensamt ansvarar för fartygsinspektion, gränsbevaknings- och tullmyndigheter.