Lisco Optima på Karlshamnlinje

DFDS Tor Line sätter in ropax-fartyget Lisco Optima mellan Karlshamn och Klaipeda den 26 maj. – Lisco Optima har 25 procents mer kapacitet både vad gäller passagerarantal och gods. Det är i dagsläget inget direkt behov för detta med tanke på rådande lågkonjunktur och vikande fraktvolymer. Därför kommer vi från den första juni att gå ner från sju till sex avgångar per vecka men kan ändå behålla nuvarande kapacitet, säger Lars Malmström, platschef i Karlshamn.Lisco Optima, byggd 1999, kan ta 324 passagerare och 2.200 filmeter gods.