LISCO Baltic Service lämnar börsen

LISCO Baltic Service omsatte 220,8 miljoner LTL (64 miljoner EUR) under år 2004, vilket är 21 procent mer än året innan. Vinsten före skatt uppgick till 20,2 miljoner LTL (5,9 miljoner EUR), vilket är betydligt mer än 5,8 miljoner LTL (1,7 miljoner EUR) år 2003. Rederiet förklarar detta med att tonnage nu är optimalt efter det att ”LISCO Patria” införlivats i flottan. På agendan för bolagsstämman den 27 april finns ett förslag att avnotera rederiet från den litauiska börsen.