Dåva Kraftvärmeverk, Umeå Energi.

Fotograf: Johan Gunséus

Kategori: Energi

Liquid Wind satsar på en tredje anläggning

Tillsammans med Umeå Energi har Göteborgsbolaget Liquid Wind gjort en förstudie för att etablera Sveriges tredje elektrobränsleanläggning för sjöfartsindustrin, vid Dåva kraftvärmeverk i Umeå.

Anläggningen beräknas kunna leverera 100.000 ton fossilfritt elektrobränsle till sjöfartsindustrin årligen och fånga in 230.000 ton koldioxid per år. Det skriver Liquid Wind i ett pressmeddelande under måndagen. Förstudien som Liquid Wind har gjort i samarbete med Umeå Energi visar enligt pressmeddelandet att det finns goda förutsättningar att etablera elektrobränsleanläggningen vid Dåva kraftvärmeverk i Umeå, vilket gör att det i så fall skulle bli den tredje i landet.  

– Vi ser fram emot vårt samarbete med Umeå Energi och deras framtidsorienterade vision som ger oss möjlighet att tillsammans etablera den första elektrobränsleanläggningen i region Västerbotten. Detta kommer att ske snart efter de anläggningar som utvecklas i Örnsköldsvik och Sundsvall i Västernorrland, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind i pressmeddelandet.

CO2-utsläpp kan minska med över 90 procent

Claes Fredriksson menar att omställningen till fossilfria bränslen inom sjöfartssektorn är brådskande och att elektrobränslen är ett steg i omställningen.

– Världens sjöfart använder idag 300 miljoner ton fossilt bränsle per år. Elektrobränsle har möjlighet att ersätta fossilt bränsle i stor skala vilket resulterar i att koldioxidutsläppen kan minska med över 90 procent, säger han.

Vill fånga in koldioxid

Umeå Energi utreder parallellt även möjligheten att fånga in och långsiktigt lagra resterande mängd koldioxid i berggrunden, så kallad CCS, Carbon Capture and Storage. 

– Som energibolag har vi en viktig roll i att bidra till att minska både samhällets klimatavtryck och avtrycket från vår verksamhet. Genom att fånga in koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan vi ta ytterligare steg på vägen mot cirkulära flöden. Umeå kommun har som mål att Umeå stad ska vara klimatneutral år 2030 och Umeå Kommun 2040. Etableringen av en produktionsanläggning för grönt elektrobränsle vid Dåva kan utgöra ett viktigt steg i den riktningen”, säger Jan Ridfeldt, vd Umeå Energi i pressmeddelandet.