Lindø slutar med skeppsbyggnad efter 2012

Odense Steel Shipyard slutar bygga fartyg efter 2012 när de pågående projekten avslutats. Det officiella beslutet togs vid ett styrelsemöte i måndags med anledning av att inga nya kontrakt kunnat säkras och på grund av att varvet inte kunnat drivas med vinst på många år. Moderbolaget A.P. Møller-Mærsk har förlorat uppemot fem miljarder danska kronor under senare år på varvet.”Det är sorgligt, särskillt för mig, men det finns ingen annan väg”, säger A. Mærsk Mc-Kinney Møller i ett skriftligt uttalande.Den stora anläggningen i Munkabo norr om Odense ska inte stängas. Produktionsanläggningen ska användas av ett nystartat bolag kallat Lindø Industriservice som ska anställa omkring 200 personer från varvet. Under de senaste månaderna har förhandlingar med ett flertal potentiella hyresgäster till varvet hållits. Fredericia Skibsværft har hyrt en del av anläggningen under namnet Fayard.I dagsläget jobbar omkring 2.500 personer på varvet, dessutom har underleverantörer ytterligare minst dubbelt så många anställda som alla berörs av nedläggningen.Mærsk Mc-Kinney Møllers far Arnold Peter Møller grundade Odense Steel Shipyard 1918 med sina egna privata pengar, inte pengar från D/S Svendborg eller från D/S af 1912.