Lighthouse invigt

Lighthouse, sjöfartsnäringens storsatsning på samverkan inom forskning, utbildning och återkoppling till näringen, är nu officiellt invigt med en riktig dopceremoni med champagneflaska mot en fartygsstäv två våningar över entrén till de fräscha lokalerna på Lindholmen.– Tiden har varit mogen länge för en satsning som Lighthouse, men tillväxten som vi har nu inom sjöfarten har vi inte haft tidigare, säger Håkan Friberg, vd för Sveriges Redareförening och medlem av Lighthouse styrelse.Under invigningen råder enighet om att Lighthouse inte kommit till stånd om inte Redareföreningen gjort sin satsning där 100 miljoner satsas under tio år. Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg är de andra två huvudintressenterna och de som gemensamt ska driva forskningen och utbildningen.Staten kom så sent som dagen före invigningen genom Vinnova och Sjöfartsverket med i satsningen genom att tillsammans gå in med 80 miljoner.Invigningens dragplåster var den nya toppmoderna bryggsimulatorn med två bryggor, där saker ingen vill uppleva i verkligheten kan övas under realistiska men säkra former.– Men vi är inget virtuellt centrum, vi är ett fysiskt centrum som vi redan ser kan bli en naturlig internationell mötesplats för forskningen och näringen, säger Anders Marby, föreståndare på Lighthouse.SST kommer att återkomma till Invigningen av Lighthouse i senare nummer.