Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Forskning | Miljö

Lighthouse invalt i EU-plattform

Lighthouse har valts in i Waterborne, EU:s teknikplattform för sjöfart och maritima frågor. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] och maritima frågor. 

Samtidigt som medlemskapet förkunnades i förra veckan i Bryssel lade Waterborne fram sin nya strategiska forskningsagenda för EU-kommissionen, informerar Lighthouse. Agendans syfte ska vara att göra vattenburna transporter i främst Europa säkrare, renare och mer ekonomiskt effektiva. Till exempel ska alla skadliga utsläpp år 2050 ”vara nollade samtidigt som en konkurrenskraftig högteknologisk sektor ska ha banat vägen för ökad digitalisering, smarta fartyg, säkrare, miljövänligare och effektivare varvs- och hamnverksamheter”.

Möjligheter att påverka

– Det här stämmer väldigt väl överens med de prioriteringar och det arbete som gjorts i Sverige och vi hoppas att innehållet i agendan ska avspegla sig i kommande satsningar. I och med att vi nu är medlemmar kan vi föra fram frågor i Bryssel som är viktiga för oss i Sverige. Det ger oss också möjlighet att nätverka och skapa kontakter internationellt, kommenterar Åsa Burman, vd för Lighthouse, i en text på Lighthouse webbsajt.

Synliggöra och integrera

Men några utmaningar finns det för att nå målet, enligt Clara de la Torre, ansvarig för forsknings- och innovation som rör transport inom Europeiska kommissionen.

– Sjöfarten är för osynlig, både med det goda man bidrar och kan bidra med, och de problem man måste lösa – speciellt med fokus på fossilfrihet, säger hon enligt Lighthouse. 

Åsa Burman:
– För att vara ett konkurrenskraftigt transportalternativ måste det också bli enklare att använda sjöfarten. Fartyg och hamnar måste bli en mycket mer integrerad del i transportkedjan.

Forskningssamarbete

Generalsekreterare för Sea Europe, Christophe Tytgat, poängterar, enligt Lighthouse, att betydande investeringar behöver göras inom forskning, utveckling, innovation, utbildning och fortbildning. 

– Investeringarna måste stödjas av en integrerad, holistisk och samordnad politik och strategi inom alla delar av EU:s ramprogram och andra relevanta finansieringsprogram inom EU. Endast på detta sätt och genom forskningssamarbete kommer sjöfarten i Europa att kunna genomföra sin agenda fullt ut.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]