Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Tank

”Levererar över förväntan”

För ett år sedan levererades det sista IMOIIMAX-tankfartyget i serien och Stena Bulk har idel positiva erfarenheter av fartygen.

Leveranserna av kemikalietankfartyg i IMOIIMAX-serien om 50.000 dwt inleddes för drygt fyra år sedan och sedan ett år har Stena Bulk haft en flotta på 13 IMOIIMAX-fartyg i trafik på marknaden.

Presterar bra

Stena Bulk meddelar att en utvärdering visar att kemikaliefartygen har blivit en succé både vad gäller prestation och affär. Den tekniska designen har tagits fram av Stena Bulk och Stena Teknik i samarbete med det kinesiska varvet Guangzhou Shipyard International.

– IMOIIMAX-fartygen har redan från början levererat över förväntan. Det tekniska, liksom affärsmässiga konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt och har satt ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. IMOIIMAX-flottan utgör ett starkt och konkurrenskraftigt tillskott till vår även för övrigt högkvalitativa flotta. Samtidigt utgör den ett viktigt steg och en utveckling av vårt sedan tidigare befintliga sofistikerade tradingsystem, säger Stena Bulks vd och koncernchef Erik Hånell i ett pressmeddelande.

Låg bränsleförbrukning

IMOIIMAX-fartygen är utrustade med 18 tankar om vardera max 3.000 m3, något som Stena Bulk uppger att öppnar upp för en stor lastflexibilitet. Utmärkande för dem är även, enligt rederiet, hög säkerhet och låg bränsleförbrukning.

– Fartygen uppvisar bra resultat såväl vad gäller fart som bunkerförbrukning. Dessutom har det tekniskt runt lastning, transport, lossning av lasten och rengöring av tankar fungerat utöver förväntan, säger Erik Hånell.

Globalt logistiksystem

De 13 systerfartygen ingår i Stena Bulks globala logistiksystem med fokus på skeppningar av raffinerade oljeprodukter, vegetabiliska oljor och kemikalier. Flottan omfattar totalt cirka 60 fartyg relaterade till affärsområde Products & Chemicals och opereras från Stena Bulks kontor i Köpenhamn med stöd av kontoren i Singapore, Houston, Dubai och huvudkontoret i Göteborg.

– Utnyttjandet och intrånget på kemikaliemarknaden har gått bättre än väntat och vi har säkrat en bra marknadsposition som vi fortsätter bygga på. Detta har vi uppnått tack vare hårt marknadsföringsarbete, men även genom operationella prestationer, säger Stena Bulks vd och koncernchef Erik Hånell.

 

IMOIIMAX-flottan (namn, leveransår och ägare):

Stena Impression, 2015, Stena Bulk och Sinarmas

Stena Image, 2015, Concordia Maritime

Stena Imperial, 2015, Stena Bulk och Sinarmas

Stena Important, 2015, Concordia Maritime

Stena Imperative, 2016, Stena Bulk

StenaWeco Impulse, 2016, Stena Bulk och Stena Weco
Stena Imagination, 2016, Stena Bulk och Sinarmas
Stena Immortal, 2016, Stena Bulk och Sinarmas
Stena Immaculate, 2017, Stena Bulk
Stena Impeccable, 2017, Stena Bulk
Stena Imperator, 2017, Stena Bulk

Stena Imprimis, 2017, Stena Bulk
Stena Impero, 2018, Stena Bulk