Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | Tank

Leveranser från LNG-bunkerbåt inleds i februari

AGA:s bunkerbåt Seagas, som ska förse Viking Lines nybygge Viking Grace med LNG, tas i drift i februari 2013. Under sin andra provtur i slutet av december 2012 och vid trafikstarten i mitten av januari 2013 kommer Viking Grace att drivas med LNG för att därefter övergå till lågsvavlig marindieselolja fram tills bunkerbåten Seagas är i trafik. Bunkerbåten stationeras vid Loudden i Stockholm. LNG transporterna från AGA:s terminal i Nynäshamn till Loudden sker med tankbil. Seagas är den tidigare norska vägfärjan Fjalir som byggs om av Fiskerstrand Verft i Norge.