Leveransen av ”Neste” försenas

Problemen med sprickor i svetsfogarna i lastlådan på Fortums Kinabyggda produktfartyg försenar leveransen av det fjärde och sista fartyget i serien. Det var meningen att ”Neste” skulle ha levererats i mars 2005, men nu fördröjs sannolikt överlåtelsen på grund av att man kommer att gå igenom svetsfogarna i lastlådan medan fartyget fortfarande är på varvet. Den första tankern i serien ”Purha” är för närvarande vid Turku Repair Yard i Nådendal (Naantali) för reparationer och det blir sannolikt aktuellt att kontrollera svetsfogarna även på de redan levererade systerfartygen ”Jurmo” och ”Futura”.