Leverans av Odense-roros försenas

Odense Steel Shipyard har kommit överens med Hong Kong-baserade Pacific Basin om att försena leveransen av fyra roro-fartyg i beställning, ordersumman har inte förändrats men beställaren kommer att i förtid att betala USD 24 miljoner. Pacific Basin har bett om senareläggning av leveranserna, så att nummer två kommer att bli elva månader sen och levereras i februari 2011, den tredje kommer i september 2011 och den fjärde i november 2011. Pacific Basin vill senarelägga leveranserna på grund av den svaga marknaden och de dåliga utsikterna för den närmsta framtiden.