Lettiska hamnchefer bestämmer sina egna löner

För att få systemet mer transparent har det lettiska näringsministeriet, enligt nyhetsbyrån BNS, föreslagit att regeringen skall bestämma om de löner som utbetalas till medlemmar i de tre stora hamnarnas förvaltningsråd. Nu är det medlemmarna i förvaltningsråden som beslutar om sina egna löner när de gör upp hamnarnas budget. Rigas och Ventspils borgmästare, som är ordförande i Riga respektive Ventspils hamn, har högre lön från hamnen än för sina huvudsysslor. Endast förvaltningsrådets ordförande i Liepaja hamn, som ingår i Liepaja Special Economical Zone, får större lön som borgmästare i Liepaja.Även i Estland börjar man ifrågasätta lönerna till det statliga hamnbolagets styrelsemedlemmar.