Lettisk befälhavare förbjuds att segla i danskt vatten

En 52-årig lettisk befälhavare har förbjudits att segla i danskt vatten under de kommande tolv månaderna som en del i en fylleridom. I december 2007 var han kraftigt berusad när han seglade med coastern South Michelle genom Lilla Bält. Fartyget gick på grund strax norr om Assens Hamn på ön Fyn. När polisen kom ombord fann de befälhavaren sovande och när de gjorde utandningstest visade det sig att mannen hade 2,75 promille alkohol i blodet. Han har nu dömts till 20 dagar i fängelse plus ett förbud mot att segla i danskt vatten som befälhavare, styrman eller teknisk chef under de kommande tolv månaderna. Han har också dömts till DKK 7.000 i böter. Kaptenen var inte närvarande vid domstolsförhandlingarna eftersom han lider av hjärtproblem. South Michelle ägdes vid tiden för olyckan av dansk-lettiska Green Maritime, men fartyget ligger nu upplagt eftersom rederiet gick i konkurs.