Lennusadam övertas av estniska staten

Den 1 augusti tog estniska staten över Lennusadam (flyghamnen), vilken har varit i olaglig ägo efter att den ryska marinen lämnade den i början av 1990-talet. Före kriget var Lennusadam den estniska statens egendom.Domstolsprocesser om äganderätten har tagit nio år, men de var nödvändiga därför att myndigheternas tidigare försök att kontrollera hamnområdet resulterade i att olagliga ägarna hotade med vapen (SST fick uppgifter om dessa händelser 1993 och 2003).Hamnens framtid ska diskuteras med justitieministeriet, sjöhistoriska museet och statliga fastighetsförvaltningen. En del av hamnen ska sannolikt användas för museifartyg.