Kategori: Fartygsaffärer | Offshore | Skeppsbyggnad

Lauritzen Offshore beställer från Kina

Lauritzen Offshore har genom ett samarbete med HitecVision i företaget Axis Offshore beställt ett halvt nedsänkbart bostads- och servicefartyg från COSCO Qidong Offshore i Kina. Nybygget ska levereras under första kvartalet 2015 och är konstruerat för att fungera i Nordsjön och andra tuffa vatten. Axis Offshore har en option för ytterligare två enheter av samma typ från varvet i Kina. Det nu beställda fartyget är av typen GM500A (Global Maritime design), hon är utrustad med DP3-system. Fartyget kommer att kunna inhysa upp till 500 personer ombord. Axis Offshore har redan Dan Swift på en femårig timecharter för Petrobras.