Lauritzen Kosan beställer sex LPG-fartyg

Lauritzen Kosan har skrivit under ett kontrakt med det kinesiska varvet Yangzhou Kejin Shipyard Co. Ltd om sex LPG-fartyg för leverans från december 2009 till december 2010. De sex nya gastankfartygen byggs för trafik i Fjärran Östern. Fartygen kompletterar väl flottan som Lauritzen Kosan köpte av Far East Shipping i Tokyo 2004. Nyligen tog Lauritzen Kosan leverans av Stina Kosan från STX Shipbuilding Co. i Sydkorea. Gastankern Stina Kosan, 9.000 kubikmeter, är för närvarande det största fartyget i flottan. Fartyget beställdes ursprungligen av en grekisk ägare men såldes under byggnationen.