Lauritzen höjer insatserna inom offshore

Danska Lauritzen har utnämnt Anders Mortensen, tidigare chef för Lauritzen Tankers och ansvarig för J. Lauritzens produkttanksaktiviteter sedan 2004, till chef för Lauritzen Offshore Services. Den nya affärsenheten håller för närvarande på att bygga upp en flotta av specialfartyg för offshoreindustrin. Offshoreaktiviteterna har hittills varit integrerade i Lauritzen Tankers.– De organisatoriska förändringarna har ett dubbelt syfte, dels att stärka ledningen och dels att stärka management för den nya affärsenheten med DP supportfartyg för offshoreindstrin, säger vd:n Torben Janholt.Som en del i förändringarna inom Lauritzen har Jan Kastrup-Nielsen har utnämnts till ny executive vice president och kommer att ingå i Lauritzens ledning från den första juli. Samtidigt kommer Jan Kastrup-Nielsen att ta över ansvaret för J. Lauritzens tankoperationer. Jan Kastrup-Nielsen har varit chef för gastanksaktiviteterna i Lauritzen Kosan sedan 2000 och kommer nu också att ta över ansvaret för affärsområdet produkttank i Lauritzen Tankers.