Lauritzen-arvinge ny ordförande för JL-Fondet

JL-Fondet som kontrollerar J. Lauritzen-koncernen har utsett en ny styrelseordförande – Lauritzen-arvingen Jens Ditlev Lauritzen som är barnbarnsbarn till bolagets grundare Ditlev Lauritzen. Jens Ditlev Lauritzen har varit ställföreträdande styrelseordförande för JL-Fondet sedan 1999. I och med tillträdandet slutar Jens Ditlev Lauritzen som vd för Lauritzen Bulkers. Jens Ditlev Lauritzen ersätter Niels Fisch-Thomsen, som avled för några veckor sedan. Bendt Bendtsen, tidigare ekonomi- och näringsminister i Danmark, blev tidigare i år styrelsemedlem i JL-Fondet.Ejner Bonderup har utsetts till ny vd för Lauritzen Bulkers, han har jobbat i bolaget sedan 1992.