Laura Maersk är en flitig gäst i både Helsingborg och som här i Halmstad.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Fartygspresentationer

Laura Maersk visar vägen med metanol

Världens första metanoldrivna containerfartyg är flitig gäst i västsvenska hamnar.
Det är ingen slump att det gick att höra en dansk kör sjunga Bob Dylans The Times They Are A-Changin när Maersk döpte världens första metanoldrivna containerfartyg Laura Maersk i Köpenhamn i september 2023 med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som gudmor. Fartyget har ett enormt symbolvärde för den danska rederijätten som valt biometanol för vägen mot netto noll växthusgasutsläpp före 2040.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]der Leyen som gudmor. Fartyget har ett enormt symbolvärde för den danska rederijätten som valt biometanol för vägen mot netto noll växthusgasutsläpp före 2040.

Fartyget har satts in på en slinga från Bremerhaven till både Helsingborg och Halmstad, samt Fredericia och Kalundborg i Danmark.

– Vi sa tidigt att vi måste ha henne till Sverige eftersom det finns en så stor medvetenhet och stort fokus på omställningen här och en stor efterfrågan på Eco Delivery och gröna lösningar från våra kunder, säger Birna Ödefors, Nordenchef på A.P. Møller-Maersk.

Laura Maersk i Halmstad. Foto: Klara Johansson

Fartyget har fått namnet Laura efter rederiets första ångbåt från 1886. Det var första fartyget som bar den vita sjuuddiga stjärnan som senare blev rederiets logotyp. Likt dagens Laura Maersk hade det fartyget betydande inverkan på sjöfarten.

Laura Maersk är ett feederfartyg med kapacitet för 2.136 TEU och byggdes på Hyundai Mipo Dockyard i Sydkorea. Fartyget beställdes sommaren 2021 och är det enda i sitt slag, men kommer att följas av 24 metanoldrivna fartyg med en kapacitet från 9.000 TEU upp till 17.000 TEU och med leverans mellan 2024 och 2027.

– Laura Maersk är ett fartyg för att testa systemen och ge oss som bolag en massa insikter och första erfarenheter av metanol som bränsle. Det är oerhört värdefullt när vi får de stora fartygen, säger hon.

Birna Ödefors menar att den stora utmaningen inte är tekniken, utan tillgången på bränsle.

– När vi beställde Laura Maersk fanns det praktiskt taget ingen produktions-kapacitet för grön metanol alls globalt. Det fanns kanske en årlig kapacitet på cirka 30.000 ton globalt, vi på Maersk behöver några miljoner ton grön metanol årligen om vi tänker att hela vår flotta ska gå över till grön metanol, säger Birna Ödefors.

Laura Maersk bunkras var femte vecka i Rotterdam med biometanol från nederländska bolaget OCI. Maersk har dock slutit ett avtal med European Energy som ska leverera e-metanol till fartyget från en terminal i danska Åbenrå nära den tyska gränsen, vilken förväntas stå klar under 2024.

Laura Maersk har en dual fuel maskin som är utvecklad genom ett samarbete mellan Hyundai och MAN Energy Solutions. Tanken är att fartyget alltid ska gå på metanol.

– Det ska vara 100 procent metanol, precis som för de stora fartygen. Man har byggt in en flexibilitet för att ha lite konsekvenstänk så inga fartyg blir liggande om det inte finns bränsle, säger Birna Ödefors.

Eftersom energiinnehållet i metanol är hälften mot vad det är i vanlig marindiesel, behöver Laura Maersk ha dubbelt så stora tankar. Detsamma gäller de större fartygen, vilket gör att de får en helt ny design med överbyggnaden längst förut och skorstenen längst akterut för att kompensera för det lastutrymme som går förlorat.

Att metanol har en flampunkt vid 11 grader innebär en ny riskfaktor som besättningen har behövt tränas i. Dock är metanol inte giftigt på samma sätt som exempelvis ammoniak och är inte farligt för den marina miljön vid ett eventuellt utsläpp.

Enligt Birna Ödefors har besättningen på Laura Maersk tagit till sig den nya tekniken med öppen famn.

– De är så stolta över att få arbeta ombord på detta fartyget, entusiasmen är lika stor från kock till kapten. Omställningen är något av det roligaste vi gör som bolag just nu och då är det så kul att Laura Maersk seglar på Sverige, säger Birna Ödefors.


FAKTA: Första av 25 beställda metanolcontainerfartyg levererade till Maersk

Efter leveransen av Laura Maersk har Maersk beställningar på ytterligare 24 metanoldrivna containerfartyg. Det handlar om tolv fartyg med kapacitet för 16.200 TEU och med en längd på 350 meter där det första har beräknad leverans i februari 2024. Därutöver har rederiet beställt sex fartyg med kapacitet för 17.000 TEU för leverans under 2025, samt ytterligare sex med kapacitet för 9.000 TEU för leverans mellan 2026 and 2027.

FAKTA: Laura Maersk

IMO nr: 9944546
Varv: Hyundai Mipo Dockyard, Sydkorea
Leverans: 10 juli 2023
Beställare: Maersk A/S
Flagg: Danmark
Längd ö a: 172,06 m
Bredd: 32,20 m
Djupgående (scantling draft): 11,0 m
GT: 27.958
DWT: 32.614
Containrar, lastrum: 826
Containrar, på däck: 1 .310
Containrar, totalt 2 .136

Klassning: ABS, A1, Container Carrier, AMS, ACCU, CPS, SH, SHCM, BWT, CRC(SP), ESA, FOC, HVSC, IHM, Ice Class IA (9,163 Kw), LFFS (DFD-Methanol), NIBS, POT, RRDA, RW, SElev, SLAM-B, SLAM-S, TCM, UWILD.
Huvudmaskin: HYUNDAI-MAN B&W 6G50ME-C9.6-LGIM HPSCR
Generatorer: 2 st HiMSEN H32DF-LM, 1 st HiMSEN 6H21M.
Servicefart: 17,4 knop
Bunkerkapacitet, metanol: 1 .400 m3

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]