Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Arbetsmarknad | Juridik | Politik

#Lättaankar samlar namn mot trakasserier

Metoo-rörelsen fortsätter även inom sjöfartsbranschen, där ett upprop mot sexuella trakasserier har hashtaggen #Lättaankar.

Ickemanliga sjöfarare har sedan den 27 november kunnat dela sina upplevelser av trakasserier i den hemliga Facebook-gruppen #Lättaankar. I skrivande stund har gruppen över 1.000 medlemmar.

Vilja till förändring

Nu samlar initiativtagarna namnunderskrifter mot sexuella trakasserier i ett upprop som riktar sig till sjöfolk, oberoende av kön och om de fortfarande är aktiva sjöfarare.

I uppropets beskrivning står att det när Facebook-gruppen startades visade sig att det både fanns ett stort behov att få uttrycka sig om sina erfarenheter samt en stark vilja till förändring:

Visa sin ståndpunkt

Med denna namninsamling vill vi belysa problemet med sexuella trakasserier ombord samt det efterföljande nedtystandet och skambeläggande på den utsatta personen. Vi vill att sjöfarare, vare sig du är aktiv i branschen nu eller ej, visar sin ståndpunkt. Detta är inte ett bagatelliserat icke-problem som kan sopas under mattan längre utan ett faktum som gör att många, framförallt kvinnor, inte känner sig trygga ombord. Så kan vi inte ha det.”