Lastökning i Århus

I Århus Hamn är man nöjd med tillväxten, särskilt på containersidan som ökade med 15,1 procent, motsvarande runt 200.000 ton, under första halvåret. Hamnchef Bjarne Mathiesen säger att konsumtionen ökar i Danmark men också att transittrafiken har ökat. Förra året lanserade man AAR-HUB, en omlastningsservice för containrar till Östersjödestinationer. Århus har en fördel på grund av trafikstockningar i traditionella hubar i Hamburg, Bremerhaven och Rotterdam. Totalt ökade godsomsättningen i Århus med 3,7 procent första halvåret.