Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri

Lastfartyg nära att sjunka vid Trollhättan

Torrlastaren Nossan tar in kraftigt med vatten efter en grundstötning vid Trollhättan idag och är nära att sjunka.

På resa till Vänern gick torrlastfartyget Nossan på grund strax före klockan 13 idag på Göta älv i höjd med Trollhättan. Fartyget tog sig själv loss och gick till en väntplats i anslutning till Stallbackabron.

– Där står hon nu och tar in kraftigt med vatten. Besättningen, åtta personer inklusive lots, är evakuerade. Kustbevakningen är på plats och har påbörjat länspumpning, uppger man på kommunala räddningstjänstens ledningscentral.

Fartyget var på nordgående i last med destination Gruvön.

– Så som man bedömer det nu kommer hon att ställa sig på bottnen, älven är inte särskilt djup. Hon har en viss slagsida, informerar man vidare på den kommunala räddningstjänsten.