Lastfartyg på grund i Finska viken

Natten till den 29 oktober gick det ryska lastfartyget Lotos på grund tio sjömil söder om Suursaari (Hogland) i Finska viken och fick tio grader slagsida. Finska sjöbevakningens helikopter evakuerade de 12 besättningsmännen till Kotka. Det estniska oljesaneringsfartyget Kati patrullerar i området för att undvika eventuellt oljeutsläpp. Dykarundersökning pågår och det är ännu oklart om fartyget har fått några skrovskador. Inget oljeläckage har upptäckts.