Lastfartyg frigett

Det Bermudaflaggade lastfartyget Talca har frigetts efter att en lösensumma betalats ut. Fartyget kapades i Adenviken i slutet av mars, 120 sjömil från den omanska kusten och 180 sjömil söder om Masirah under en segling mellan Sokhna i Egypten och Busheir i Iran. Fartyget hade redan passerat den internationella transitkorridoren som patrulleras av EU Navfor, Nato och andra internationella styrkor, när det kapades. Ombord finns en besättning på 25 personer: 23 lankeser, en filippinare och en syrier. Fartyget, på 11.055 dwt, ägs av ett bolag registrerat på Jungfruöarna.