Fotograf: SHT

Kategori: Haveri

Låst situationsförståelse på Helge Ingstad

En rad operativa, tekniska, organisatoriska och systemrelaterade faktorer bidrog till kollisionen mellan fregatten Helge Ingstad och tankfartyget Sola TS i Hjeltefjorden i Norge för ett år sedan.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) och Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) i Norge har publicerat första delen av sin rapport om kollisionen mellan fregatten Helge Ingstad och tankfartyget Sola TS. I delrapport 1 redovisas resultaten från utredningen av händelseförloppet fram till att kollisionen inträffade.

Rapporten bekräftar en stor del av de slutsatser som SHT och SHF drog redan i den preliminära haverirapporten som släpptes i slutet av november 2018.

Ingen AIS-signal

Natten till torsdagen den 8 november 2018 stävade den norska fregatten Helge Ingstad söderut i Hjeltefjorden med 17 till 18 knops fart. På bryggan befann sig sju personer, av vilka två under upplärning. Bryggbesättningen på fregatten hade anmält till Fedje sjötrafikcentral (VTS) när de kom in i området. Fartygets AIS var i passivt läge och sände inte ut någon AIS-signal.

När fregatten närmade sig Stureterminalen hade Sola TS lämnat kajen med en del av däcksbelysningen tänd då besättningen gjorde sjöklart på däck. På tankfartygets brygga fanns fyra personer, inklusive lotsen. Sola TS hade anmält sin avgång till Fedje sjötrafikcentral.

Kolliderade

Fedje sjötrafikcentral övervakade inte fregattens resa i Hjeltefjorden. Bryggbesättningen och lotsen på Sola TS observerade Helge Ingstad, men på Helge Ingstads brygga uppfattade man inte att man låg på kollisionskurs med ett tankfartyg innan det var för sent.

Klockan 04:01 kolliderade Helge Ingstad med Sola TS. Styrbords ankar och förskeppet på tankfartyget rev upp ett långt hål på styrbords sidan av Helge Ingstad, varvid sju personer på fregatten fick lättare skador. Fregatten sjönk efter olyckan på grunt vatten vid fjordstranden.

Felbedömde situationen

Då Sola TS seglade norrut med tänd däcksbelysning kunde bryggbesättningen på fregatten inte upptäcka tankfartygets navigationsljus och uppfattade inte heller en signal med Aldis-lampan. De uppfattade därför inte att Sola TS var ett fartyg. Detta var en felbedömning som existerade på fregattens brygga ända tills kollisionen var oundviklig.

”En mer erfaren vaktchef skulle troligen haft mer kapacitet till att fånga upp svaga signaler om fara och haft bättre förutsättningar för att fatta misstanke om att något var galet med den egna förståelsen av situationen”, kan man läsa i rapporten.

SHT påpekar i rapporten att en låst situationsförståelse gjorde att den övergripande trafikbilden inte togs tillvara.

VTS saknade upplysning

Vidare anser SHT att VTS-centralen inte övervakade området tillräckligt och därför inte kunde ge relevant och tillräcklig information till de inblandade fartygen. När Helge Ingstad kom till området plottades inte fartyget in i övervakningssystemet. På radarn var fregatten synlig som ett eko utan namn.

När lotsen anropade VTS-centralen för att få information om det mötande fartyget var svaret att centralen saknade upplysningar om detta. Sola TS försökte få kontakt med det okända fartyget med sin signallampa, men ingen uppfattade detta på fregattens brygga på grund av den starka däcksbelysningen på tankern. Då kom trafikledaren på VTS-centralen ihåg att Helge Ingstad tidigare på natten hade anmält sig in i området. Detta meddelades lotsen på Sola TS, som omedelbart anropade Helge Ingstad på VHF.

Otydlig kommunikation

Lotsen på Sola TS beordrade Helge Ingstad att gira styrbord. Vaktchefen på fregatten uppfattade att han talade med något av de övriga nordgående fartygen på babords sida och trodde fortfarande att det belysta ”objektet” låg stilla så nära land att det inte var möjligt att passera styrbord om detta.

Lotsen kommunicerade inte tillräckligt klart att det var tankfartyget Sola TS på väg ut från Stureterminalen som anropade. Lotsen på Sola TS var övertygad om att bryggbesättningen på Helge Ingstad såg att Sola TS var ett tankfartyg under gång. VTS-centralen grep inte in och beordrade fregatten att gira eller stoppa. 

Full back

När Helge Ingstad inte vidtog någon kurskorrigering beordrade lotsen full back i maskin när avståndet var cirka 500 meter mellan fartygen. Det var först nu som det gick upp för vaktchefen på Helge Ingstad att det upplysta objektet var ett tankfartyg under gång. Då var det var för sent att gira styrbord så fregatten girade babord i ett desperat försök att undvika en kollision genom att gå för om bogen på Sola TS.

På SHT:s hemsida finns en animation som åskådliggör hela händelseförloppet.