LASCO-flottans förnyelseprogram klart – fortsättning följer

Latvian Shipping Company (LASCO) tog leverans av den sista produkttankern i den serie om tio tankfartyg med dwt 52.600 som byggdes vid 3. Maj-varvet i Kroatien. Tankern Ainazi överläts den 18 november – på 90-årsdagen för republiken Lettland – och gudmor var direktören vid Sjöfartsskolans museum i Ainazi, Iveta Erdmane. Sjöfartsskolan i Ainazi (Heinaste) nära lettisk-estniska gränsen grundades 1864.I den första etappen av flottans förnyelseprogram ingick tio produkttankfartyg från Kroatien och fyra från Sydkorea. För att fortsätta med flottans förnyelse har LASCO undertecknat avtal om byggande av ytterligare fyra tankfartyg med Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd. De ska levereras 2011 respektive 2012.