Lars Höglund och Per Croner svingar ordförandeklubbor

Lars Höglund, Furetank Rederi AB, har valts till ny ordförande i Sveriges Redareförening efter Dan Sten Olsson, Stena AB, som dock kvarstår som vice ordförande tillsammans med Lennart Simonsson, Broström AB. Övriga i styrelsen är: Björn Boklund, TT-Line AB; Håkan Friberg, VD Sveriges Redareförening; Lone Fønss Schrøder, Walleniusrederierna AB; Ulf Granander, ACL Sweden AB; Carl-Johan Hagman, Rederi AB Transatlantic; Olle Kristensson, Tärntank Rederi AB; Anders Källsson, Erik Thun AB; Fredrik Lantz, Stena Line Scandinavia AB; Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland samt Percy Österström, Österströms Rederi AB.Per Croner, Wallenius Marine, tar över ordförandeklubban efter Håkan Larsson, Transatlantic, i Sjöfartens Arbetsgivareförbund. Vice ordförande är Lars Höglund. Övriga i Styrelsen är: Björn Boklund, TT-Line AB; Christer Bruzelius, Finnlines Ship Management AB; Balder Hansson, Rederi AB Transatlantic; Peter Jeppsson, TransportGruppen; Dan Sten Olsson, Stena AB; Olle Noord, Broström Ship Management AB; Pieter Sprangers, Wallenius Marine AB och Robert Åkerlund, Stena Line Scandinavia AB.