Lars Höglund och Per Croner svingar ordförandeklubbor

Lars Höglund, Furetank Rederi AB, har valts till ny ordförande i Sveriges Redareförening efter Dan Sten Olsson, Stena AB, som dock kvarstår som vice ordförande tillsammans med Lennart Simonsson, Broström AB. Övriga i styrelsen är: Björn Boklund, TT-Line AB; Håkan Friberg, VD Sveriges Redareförening; Lone Fønss Schrøder, Walleniusrederierna AB; Ulf Granander, ACL Sweden AB; Carl-Johan Hagman, Rederi AB Transatlantic; Olle Kristensson, Tärntank Rederi AB; Anders Källsson, Erik Thun AB; Fredrik Lantz, Stena Line Scandinavia AB; Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland samt Percy Österström, Österströms Rederi AB.Per Croner, Wallenius Marine, tar över ordförandeklubban efter Håkan Larsson, Transatlantic, i Sjöfartens Arbetsgivareförbund. Vice ordförande är Lars Höglund. Övriga i Styrelsen är: Björn Boklund, TT-Line AB; Christer Bruzelius, Finnlines Ship Management AB; Balder Hansson, Rederi AB Transatlantic; Peter Jeppsson, TransportGruppen; Dan Sten Olsson, Stena AB; Olle Noord, Broström Ship Management AB; Pieter Sprangers, Wallenius Marine AB och Robert Åkerlund, Stena Line Scandinavia AB.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.