Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Forskning | Miljö

Lanserar ny forskningsstrategi

Svensk Sjöfart lanserar i dag en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023. Fokus ligger på hållbar sjöfart. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]på hållbar sjöfart. 

Forskningsstrategin syftar, enligt ett pressmeddelande från Svensk Sjöfart, på att uppnå stärkt konkurrenskraft, ökad välfärd och säkerhet, noll utsläpp samt social hållbarhet.

”En satsning på AB Sverige”

– Svensk Sjöfarts medlemmar har länge satsat på forsknings- och innovationsfrågor och var exempelvis med och startade det nationella maritima kompetenscentret Lighthouse och dess regionala föregångare. 90 procent av alla transporter sker med sjöfart och sjöfarten sysselsätter cirka 100.000 personer i hela Sverige – en satsning på hållbar sjöfart är därmed inte bara en satsning på sjöfart i sig – det är en satsning på AB Sverige. Därmed är det viktigt att både bransch, akademi och myndigheter arbetar aktivt med dessa frågor. Svensk sjöfartssektor har länge varit i framkant vad gäller hållbarhet och det kommer vi fortsätta att vara genom ett aktivt engagemang i forskning, innovation och utveckling, säger Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart i pressmeddelandet. 

”Rederiernas behov”

Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationsansvarige, Suzanne Green, menar att strategin både visar på utmaningar och lösningar gällande forskning och innovation.

– I strategin har vi utgått från de globala hållbarhetsmålen, nationella mål samt rederiernas behov och utmaningar. Områdena som prioriteras är alla tvärvetenskapliga och knyter an till konkurrenskraft och hållbarhet samt har tekniska, ekonomiska, juridiska och politiska dimensioner. Digitalisering är exempelvis ett medel som skapar förutsättningar för bland annat nya affärsmodeller och arbetsformer – men kan också användas för att ta fram bättre beslutsstöd för att öka energieffektiviseringen, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor, Svensk Sjöfart.

Ta del av hela forskningsstrategin här. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]