Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Politik | Ekonomi | Regelverk

”Långtifrån neutrala villkor”

”Politikerna kan säga hur mycket som helst om konkurrensneutrala trafikavgifter, men vi är långtifrån därifrån”, säger Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening. 

Nedan kommer några citat från panelen på seminariet ”Likabehandling av trafikslagens infrastrukturkostnader – vilka blir effekterna på transportsystemet” som arrangerades av Sjöfartsforum efter lunch på måndagen under Almedalsveckan i Visby.

Anders Ygeman (S), ordförande i Riksdagens trafikutskott:

– Ska vi klara utmaningarna vi står inför; jobben och klimatet, ja då måste vi flytta över mer gods till sjöfarten. Vi har inte råd att subventionera utländska lastbilar, det otroligt många utländska lastbilar på svenska vägar.

Jessica Rosencrantz (M), ledamot i Riksdagens trafikutskott:

– Om vi vinner valet så ser jag framför mig hur vi fortsätter att uppgradera sjöfartens roll i transportsystemet. Det krävs ett fortsatt ändrat mindset, att politiker och transportköpare börjar se sjöfart.

Per Bondemark, vice vd SSAB samt medlem i Näringslivets transportråd:

– Det viktiga är att driva en politik som gynnar svensk konkurrenskraft, inte ställa transportslagen mot varandra. Och att man har en transportpolitik som är begriplig. 

Berit Blomqvist, vd för Sveriges Skeppsmäklareförening:

– Politikerna kan säga hur mycket som helst om konkurrensneutrala trafikavgifter, men vi är långtifrån därifrån.

Stefan Pettersson, vice president/head of operations Transatlantic:

– Vi står inför SECA och ökade kostnader, samtidigt har fraktpriserna minskat med 30 procent. Politikerna måste börja se helheten i transportsystemet för att svensk industri ska servas bäst och få bra konkurrenskraft. Där har sjöfarten, om vi får möjlighet, en stor roll att spela.

Christer Wiman, vd Tågoperatörerna:

– Det är dumt att ställa transportslagen mot varandra och avgifter mot varandra, som banavgifter och farledsavgifter. Transporterna på sjö påverkas väldigt lite av farledsavgifter. Hjälper det att sänka farledsavgifterna för att öka godset till sjöss? Nej! Lika konkurrens handlar inte om lika, lika, det är olika förutsättningar, olika laster och så vidare. Men kom till rätta med avgifter för de olika transportslagen, cabotageregler och liknande.

Kommentarer

  • Anonym

    Göteborgs hamn får indirekt stöd pga stöd till järnvägsgodstrafiken från ex Mälardalen. Vilket snedvrider konkurrensen.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.