Helsingborgs Hamn får nu ta emot 235 meter långa fartyg.

Fotograf: Helsingborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Längre fartyg till Helsingborg

Transportstyrelsen har gett Helsingborgs Hamn tillstånd att ta emot fartyg upp till 235 meter i Västhamnen.

Efter att Sjöfartsverket genomfört simuleringar med fartyg 235 meter långa, 32 meter breda och med 11,7 meters djupgående, kan Helsingborgs Hamn öka de anlöpande fartygens maxlängt från 217 meter till 235 meter.

Betyder mycket

Enligt hamnens Operating Officer Henric Halvorsen, betyder de extra metrarna mycket.

– Med det här framsteget kan vi hjälpa våra kunder bättre och bli en ännu effektivare hamn. Vi arbetar också hela tiden på att använda och utveckla vår hamn på smartast möjligaste sätt för att optimera varje kajmeter och yta. Nya arbetssätt och ny teknik öppnar upp för fler möjligheter, säger han i ett pressmeddelande.

Längre kranspår

För att kunna ta in de större containerfartygen vid kajerna i Västhamnen behöver hamnen dock investera. Bland annat behöver kranspår förlängas för att kunna flytta kranar längre bort från fartygens bog eller andra utstickande delar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.