Langeland ingen potentiell miljökatastrof

Enligt uppgift innehåller vraket efter Langeland cirka 30 ton bunkerolja i form av en lättare dieselolja. Olycksplatsen ligger i det känsliga Kosterhavet som snart blir Sveriges första marina nationalpark, miljöorganisationer har uttalat oro för miljökonsekvenserna och i media har vraket kallats en tickande miljöbomb. En faktakoll ger dock en mer nyanserad bild. Skulle dieseloljan läcka ut kommer den att stiga till ytan eftersom den är lättare än vatten. – Dieseloljan är giftig i vattenkolumnen, men det mesta avdunstar när det kommer till ytan, säger Bernt Stedt på Kustbevakningen.Enligt Stedt är dieseloljan lätt att pumpa om man lyckas komma åt den. Omfattningen av det arbete som krävs för att lyckas koppla slang till tanken i ett vrak på 100 meters djup måste dock sättas i relation till den potentiella miljöfaran.