Langeland försvann minuter efter samtal med rederiet

En sammanställning av tidsuppgifter från rederiet Myklebusthaug Shipping och Sjöräddningscentralen MRCC samt AIS-data visar att den stenlastade norska coastern Langeland sannolikt sjönk extremt fort innanför Ramsö, syd om Kosteröarna.04.40: Befälhavaren ringer rederiet och meddelar att man har en mindre slagsida åt babord samt att vädret är dåligt. Beslut tas om att söka lä innanför Kosteröarna.05.20: Enligt fartygets AIS gör fartyget cirka åtta knop och en kurs över grund på 014 grader. I detta läge verkar AIS:en ha fryst positionen och visar inte längre någon framfart. Samtidigt, enligt AIS, möter Langeland kemtankern Margita tvärs om babord som klockan 06.43 rapporterar till MRCC att mötet skett och att allt verkade normalt. Enligt Margita hade man en vind på cirka 20 m/s från sydväst-sydsydväst.05.38: AIS slutar att sända.05.40: Rederiet har ringt och avslutar samtalet efter att befälhavaren informerat om att slagsidan förvärrats till 10–15 grader och att våghöjden är runt fem meter men att läget är under kontroll ombord.05.47: Fartygets nödsändare (EPIRB) larmar.Langeland, byggd 1971, är 70 meter lång och 13,2 meter bred. Hon har ett lastrum täckt av en patentlucka.