Långa Concordia-kontrakt slår spot

För tredje kvartalet i rad levererar Concordia Maritimes flotta, där samtliga fartyg är utchartrade på långa kontrakt, ett bättre resultat än vad de hade gjort på den öppna marknaden. För första kvartalet redovisar rederiet en vinst på 20,4 miljoner kronor efter skatt, en förbättring med över 15 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal förra året. Omsättningen var 132,7 miljoner kronor (118,1 miljoner kronor kvartal 1, 2006).Rederiets två VLCC-fartyg är utbefraktade till slutet av 2009 respektive slutet av 2010. Panamax-duon där man äger hälften i varje är utchartrade till Neste fram till 2017. De sex P-MAX-fartyg som levererats under 2005–2007 har alla fem- eller tioåriga charters. Ett fartyg levereras i slutet av 2009 och seglar direkt in i en femårig charter. Inga charteravtal är klara för de sista tre fartygen i serien som levereras 2009–2010.