Lånefrist för Hurtigruten

Hurtigrutens långivare har gått med på att skjuta upp förfallodagen för lån som skulle ha förfallit mellan mars i år och december 2011 till pro rata-betalning från mars 2012. Totalt rör det sig om NOK 1,7 miljarder. Hurtigruten skall också betala av lånet med de kontanter man har utöver NOK 500 miljoner från andra kvartalet 2010 och framåt. Dessutom planerar man nyemissioner på totalt NOK 439 miljoner, varav NOK 314 miljoner är en riktad emission. Bolaget håller en extra ordinarie bolagstämma den 20 februari.